Geo-Net s.r.o.

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio

Geo-Net s.r.o.

Záborského 2
036 01 Martin

Ing. Kubinec Jozef
konateľ spoločnosti, autorizovaný geodet
e-mail: vvv

Geodetická kancelária:

Bc. Buryánek Michal
geodet, vedúci kancelárie
Tel.: +421 43 324 1065
Mob.: 0915 786 967
e-mail: buryanek@geo-net.sk

Geodetická kancelária:

Bc. Buryánek Michal
geodet, vedúci kancelárie
Tel.: +421 43 324 1065
Mob.: 0915 786 967
e-mail: buryanek@geo-net.sk

Geodetická kancelária:

Bc. Buryánek Michal
geodet, vedúci kancelárie
Tel.: +421 43 324 1065
Mob.: 0915 786 967
e-mail: buryanek@geo-net.sk

Kataster nehnuteľností

 • Príprava na geometrické plány, výpočty pôch
 • grafické identifikácia E-KN, C-KN a skutkového stavu v teréne
 • geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
 • geometrické plány na oddelenie pozemku
 • geometrické plány na kolaudáciu
 • geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
 • geometrické plány na rozdelenie pozemku za účelom prevodu nehnuteľností
 • geometrické plány na zriadenie vecné bremena
 • vytýčenie hraníc pozemkov

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 • polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav CKN a KN-E
 • zriaďovanie vytyčovacích sietí
 • spracovanie vytyčovacích výkresov stavieb
 • vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
 • meranie zvislosti objektov
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie stavieb+ spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby
 • zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • tvorba digitálnych modelov terénu
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • nivelačné práce
 • základné, účelové a tematické mapovanie
 • určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh
 • Grafické výstupy v 2D aj v 3D vo formáte *.VYK, *.DGN, *.DXF, *.DWG, *.PDF

MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE

Geodetické práce a práce spojené s majetkovo – právnym vysporiadaním investičných projektov

 • majetkovoprávna príprava stavieb k stavebnému konaniu, staveb nému povoleniu, k vyňatiu pôdy a k vydaniu kolaudačného rozhod- nutia
 • príprava podkladov pre výkup pozemkov
 • identifikácia majetkovo - právnych vzťahov, zisťovanie pobytu vlastníkov nehnuteľností a rokovania s vlastníkmi
 • prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektami
 • vypracovanie výkupových elaborátov
 • vypracovanie návrhov zmlúv, uzavretie zmluvy o budúcej zmluve, uzavretie kúpnych, nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena
 • zabezpečenie overených podpisov zmlúv
 • vypracovanie a uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva nezistených vlastníkov so SPF v zmysle platných právnych predpisov
 • dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnu tia v prípade stavieb vo verejnom záujme
 • vypracovanie a uzavretie aj iných zmlúv, potrebných v rámci majet kovo- právneho vysporiadania v zmysle platných právnych predpisov • vypracovanie a podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
 • zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva vykúpených nehnuteľ ností pre potreby objednávateľa
 • podľa potreby spolupráca pri zabezpečovaní úhrad vlastníkom
 • kompletné vysporiadanie všetkými formami zmlúv smerujúcich k prevodu predmetnej nehnuteľnosti pre investora
 • optimalizovanie projektu z hľadiska potrieb investora, vyhľadanie nehnuteľností
 • spracovanie štúdie vhodných lokalít
 • zabezpečenie ocenenia nehnuteľností za účelom predaja, nájmu, zriadenia vecného bremena
 • lustrácia existencie právnych titulov užívania pozemkov, vlastníkov stavieb

Technické vybavenie

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE:

 • integrovaný merací systém Leica TCR 1203
 • integrovaný merací systém Trimble S8
 • GNSS prijímač Leica RX 1250X
 • GNSS prijímač Trimble R8
 • nivelačný prístroj Leica NA 730
 • scanner Trimble GX
 • diaľkomer Leica Disto
 • diaľkomer Stabila LE 100

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE:

 • Windows 7 Professional
 • Microsoft Office 2010
 • WinKokeš, v. 9,10,11 – grafický editor
 • MicroStation V8i/ Power Civil for CZ – grafický editor
 • GeoPlot , v.
 • Real Works Survey Standard

TLAČOVÉ VYBAVENIE:

 • Tlačiareň
 • Ploter HP Designjet 510

GEO-NET, s.r.o.

Záborského 2
036 01 Martin
Tel: +421 43 324 1065

Ing. Kubinec Jozef konateľ spoločnosti, autorizovaný geodet
e-mail: kubinecj@geo-net.sk


Geodetická kancelária:

Bc. Buryánek Michal
geodet, vedúci kancelárie
Tel.: +421 43 324 1065
Mob.: 0915 786 967
e-mail: buryanek@geo-net.sk

Bc. Štetková Júlia
geodet
Tel.: +421 43 324 1065
e-mail: stetková@geo-net.sk

Ing. Babjáková Janka
geodet
Tel.: 0903 442 807
e-mail: babjakova@geo-net.sk

Mgr. Jánošík Peter
Tel.: 0904 884 444
e-mail:janosik@geo-net.sk

Majetkoprávne oddelenie:

Ing. Trnková Anna
vedúca oddelenia
Tel.: +421 43 324 1064
Mob.: 0902 551 111
e-mail: trnkova@geo-net.sk

Ing. Mikulec Ján
Tel.: +421 43 324 0363,
Mob.: 0911 257 537
e-mail: mikulec@geo-net.sk

Alexander Trnka
Tel.: +421 43 324 0363
Mob.: 0911 257 537
e-mail: trnka@geo-net.sk

Ekonomické oddelenie:

Bc. Janovcová Jana
vedúca ekonomického oddelenia
Tel.: +421 43 324 1062
Mob. 0904 882 222